► WYPOWIEDZENIE POLISY OC ppm
lub
► ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU


Jeśli dotychczas posiadasz ubezpieczenie OC ppm w innym Towarzystwie Ubezpieczeń koniecznie go wypowiedz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.), można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w następujących przypadkach:

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – na koniec okresu obowiązywania polisy
* wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

2. Na podstawie art. 31 ust. 1 w/w ustawy – w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu.
* Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

3. Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. (tylko w przypadku automatycznego wznowienia)
* Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

4. Oświadczenie o sprzedaży pojazdu.
* Zgłoś sprzedaż pojazdu by poinformować zakład ubezpieczeń o zmianie właściciela i przeniesienia praw do polisy OC

4. Oświadczenie o zezłomowaniu/wyrejestrowaniu pojazdu.
* Zgłoś złomowanie/wyrejestrowanie pojazdu by poinformować zakład ubezpieczeń o tym fakcie i uniknąć odnowienia polisy OC na kolejny okres

PONIŻEJ LISTA PRZYDATNYCH ADRESÓW

   
  • AGRO Ubezpieczenia
  • ALLIANZ
  • COMPENSA
  • EUROINS
  • ERGO HESTIA
  • GENERALI wypowiedzenie
  • GENERALI sprzedaż
  • HDI Ubezpieczenia
  • INTER RISK
 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Aby zgłosić sprawę należy pobrać formularz wypowiedzenia lub zgłoszenie zbycia pojazdu ze strony wybranego towarzystwa ubezpieczeń i załączyć go online wg powyższej listy.
Taki ogólny formularz możesz również pobrać z naszej strony i przekazać do odpowiedniego towarzystwa:
► Wzór wypowiedzenia OC na koniec okresu obowiązywania polisy
► Wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu
► Wzór wypowiedzenia w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

► Wzór zawiadomienia o sprzedaży pojazdu
► Wzór oświadczenia o zezłomowaniu pojazdu
► Wzór umowy kupna sprzedaży pojazdu
► Wzór formularza zwrotu składki za niewykorzystany okres


- - -
* OC ppm jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obejmuje szkody, które powstaną w związku z ruchem pojazdu.
#UbezpieczeniaWorhacz #UbezpieczeniaMirosławWorhacz #UbezpieczeniaWorhaczPL

Potrzebujesz pomocy?

Kliknij w ikonkę i zadzwoń - pomożemy.